Keten Duurzaam Varkensvlees

Hems bv participeert in Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). KDV is gestart in 1997 met als doel op een duurzame manier varkens te houden, sindsdien hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden.

Inmiddels is de KDV uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen producenten, slachterij, grossiers, slagers, retail, cateraars en vleeswarenproducenten. Deze zijn allemaal nauw betrokken bij het concept. Samen maken de ketenpartners afspraken over de wijze waarop varkensvlees wordt geproduceerd. De productie vindt plaats onder gecertificeerde omstandigheden wat de betrouwbaarheid waarborgt. Het eisenpakket wordt opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoals Stichting Natuur en Milieu en Solidaridad.

Waar staat KDV voor?

duurzaam varkensvlees

Dichter bij de natuur

 • Verbod op castreren sinds 2007
 • Extra bewegingsvrijheid voor biggen
  en vleesvarkens
 • Onbeperkt drinkwater en speeltjes
 • Toiletgedeelte in stal aanwezig
 • Transport nooit langer dan 2 uur
 • Dierwelzijn meetlat

Zorg voor het milieu

 • 15% minder meststoffen
  (stikstof, fosfaat)
 • 15% minder broeikassen
  (CO2, ammoniakemissie)
 • 20% energiebesparing
 • 15% reductie in productie zware metalen
 • Duurzame soja met Solidaridad
 • Milieu meetlat

Gezonde dieren

 • Vaste dierenarts
 • Optimaal stalklimaat
 • Minimaal gebruik van antibiotica

100% Nederlands

 • Kwaliteit van eigen bodem
 • Continue strenge controles
 • Traceerbaar van boer tot winkelvloer

Meer informatie kunt u vinden op :

www.duurzaamvarkensvlees.nl