Duurzaam varkensvlees

Hems bv maakt deel uit van de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). In samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Stichting Natuur & Milieu en Solidaridad werkt deze ketenorganisatie aan een (h)eerlijk varkensvlees product.

Steeds meer bedrijven zien het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in. Er zijn verschillende redenen om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan; men wil verantwoordelijkheid nemen, het risico voor bijvoorbeeld imagoschade vermijden, de druk vanuit de maatschappij verminderen of kansen benutten. Ons duurzaam varkensvlees is al jaren een voorbeeld van MVO.

In de duurzame werkwijze van KDV staan vier kernbegrippen centraal:

  • Dichter bij de natuur;
  • Zorg voor het milieu;
  • Gezondheid voor mens en dier;
  • 100% Nederlands.

Alles voldoet aan strenge eisen.

Milieukeur varkensvlees

Dichterbij de natuur 

wil zeggen dat er aandacht is voor het welzijn van de varkens, denk hierbij bijvoorbeeld aan aandacht voor de stal en ruimte waarin de biggen en varkens leven, bij elkaar in groepen met onbeperkt drinkwater. Er is gezorgd voor afleiding om deze intelligente beesten bezig te houden.

Zorg voor het milieu 

betekent dat er door zorgvuldig management wordt gezorgd voor een lage milieubelasting. Milieukeurschema is opgesteld op het gebied van:

  1. Energieverbruik;
  2. Vermesting: vermindering meststoffen zoals fosfaat en stikstof;
  3. Verzuring: vermindering van o.a. uitstoot ammoniak en mestgassen.

Dit wordt o.a. gedaan door energiebesparing (bijvoorbeeld ledverlichting), energieomzetting (bijvoorbeeld het gebruik van fossiele energie wordt omgezet naar gebruik van biobrandstof) en energieopwekking(zon, wind).

Gezonde dieren

bereikt KDV onder meer door een optimaal stalklimaat, gezonde voeding, vaste dierenarts en minimaal gebruik van antibiotica en medicijnen. Binnen KDV is het sinds lange tijd verboden om antibiotica preventief te gebruiken om ziekten te voorkomen. Het antibioticagebruik ligt dan ook veel lager dan gemiddeld.

100% Nederlands

wil zeggen dat KDV volledig uit Nederlandse bedrijven bestaat; traceerbaar van boer tot winkelvloer.

Het duurzaam varkensvlees van Hems bv is niet alleen heel smakelijk, maar ook verantwoord geproduceerd. Geniet bewust van een (h)eerlijk, gezond en betaalbaar stukje varkensvlees.

Wilt u meer weten over Keten Duurzaam Varkensvlees en de innovatieve projecten kijk dan op www.duurzaamvarkensvlees.nl.

Of bel met onze verkoopafdeling op telefoonnummer 0497-681614 en vraag naar onze brochure!

Keten Duurzaam Varkensvlees